2018. március 15.

Modern kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben magában hordozott egy olyan jelképes jelentéstartalmat, mint a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzése. Ehhez a dátumhoz köthető korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, s hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra.

Országos kompetenciamérés eredményei 2017

Jelentések:


Az Országos kompetenciamérések története

Az első kompetenciamérésben, 2001 novemberében az 5. és 9. évfolyamos tanulók vettek részt, és szövegértési képességet, valamint matematikai eszköztudást mérő feladatokat oldottak meg. A feladatlapokat az adott évfolyamok minden tanulója kitöltötte, de irányított véletlen mintavétellel iskolánként csak 20-20 tanuló tesztfüzetét javították ki és elemezték központilag. Az iskoláknak adott jelentések a kiválasztott tanulók eredményein alapultak.

A 2002/2003-as tanévben a mérés időpontja és a tanulói populáció is megváltozott. A mérés május végére került át, és a 6. és 10. évfolyamosok írták meg a teszteket. A méréshez ekkor már háttérkérdőív is kapcsolódott. A kompetenciamérés eredményeiről ettől a tanévtől kezdve minden évben országos jelentés is készül.

A 2003/2004-es tanévtől a 8. évfolyamos tanulókkal bővült a mérésben részt vevők köre.

Az új típusú érettségi bevezetése miatt a 2004/2005-ös tanévben nem volt mérés, azóta viszont minden évben, május végén megrendezik az OKM-et.

Kazinczy Bál – Kazinczy Ferenc Általános Iskola nyitótánca

Kazinczy Bál – Esze Tamás Tagintézmény nyitótánca

Kazinczy Bál – Jókai Mór Tagintézmény nyitótánca

FASCHING 2018

2018. február 13-án, kedden – farsangfarkán – került megrendezésre a hagyományos farsangi műsoruk iskolánk német nemzetiségi osztályainak. A különböző maskarákba öltözött kisdiákok és leendő elsőosztályosok figyelmesen hallgatták a farsang történetét a 6. b osztály előadásában. Power point előadás keretében a képek segítségével is átvették a farsang hangulatát, hogyan zajlik a farsangi felvonulás Kölnben, Bonnban, milyen rémisztő álarcot viselnek a Baden-Württembergi Rottweil-ben, hogyan néz ki a Strohpuppe (szalmabáb) a magyarországi németeknél és milyen egy disznóvágás a sváboknál. Kedvcsinálóként minden osztály előadta a magyar és német műsorát, amelyben jókedvűen ropták a táncot az első osztályosok, a másodikosok vásári kikiáltókká váltak, a harmadikosok tréfás dalt adtak elő, nem beszélve a negyedik osztályról, akik csak fokozták a karneváli hangulatot. Az ötödikesek – Nóra néni segítségével – modern táncot mutattak be. Az ezt követő szünetben mindenki csillapította éhségét a finom farsangi fánkkal, majd következett a jelmezes felvonulás és a tombolasorsolás. Értékes nyeremények találtak gazdára és Szabó Zsombor 2. b osztályos tanuló lehetett a szerencsés nyertese a tortának, ami a fődíj volt. Ezután következett a tél búcsúztatása, a Strohpuppe (szalmabáb) elégetése, amit minden gyermek már nagyon várt. Reméljük valóban nem sokáig várhatunk a tavaszra: „Herr Winter! Geh’ hinter! Der Frühling kommt bald!