Monthly Archives: június 2017

Célnyelvi mérés eredményei

A célnyelvi mérést a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. §-a írja elő a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák számára.

Évfolyamonként különböző a mérés időbeosztása, a részleteket az alábbi táblázat tartalmazza.

Feladat típusa 6. évf.
minden nyelv (kivéve kínai)
6. évf.
kínai nyelv
8. évf.
minden nyelv (kivéve kínai)
8. évf.
kínai nyelv
Hallott szöveg értése 30 perc 25 perc 30 perc 40 perc
Olvasott szöveg értése 30 perc 25 perc 30 perc 30 perc
Íráskészség 30 perc 30 perc 15 perc

A 2016/2017-es tanévben a következő eredménnyel zárult intézményünkben a mérés:

6. osztály átlag (A2 szint): 77%

8. osztály átlag (B1 szint): 79%

Szaktárgyi rajzverseny

Miklós Bíbor 5.a osztályos tanuló a szaktárgyi rajzverseny megyei döntőjén szobrászat kategóriában II. helyezést ért el. A díjat ünnepélyes keretek között Miskolcon, az Avasi Gimnázium dísztermében 2017 június 8-án vette át.