Monthly Archives: március 2018

„Szépen magyarul, szépen emberül napokat”

2018. március 12-14 között iskolánkban „Szépen magyarul, szépen emberül napokat” tartottunk.

A kisebbeknek versmondás, szépírás és helyesírás volt a feladat. A felsősök csapatokban mérték össze tudásukat, anyanyelvi rejtvényeket oldottak meg. Minden osztály készült katonadalok és Kossuth nóták előadására is.


Versenyeredmények

Beiratkozás 2018

Happy-hét

2018 március 19-23 között iskolánk részt vett az OEGYI által szervezett a víz fontosságát hangsúlyozó programban. A program keretei között emlékeztünk a Víz Világnapjára, iskolánk tanulói nagyon várták az idei rendezvényt is, tevékenyen vettek részt a több napig tartó feladatokban, ahol mind a kézügyességük, mind a tudásuk mérve volt.  Tanórán kívüli keretek között, kötetlenebb formában tájékozódhattunk a témában.

    Szervező: Kerli-Hutka Renáta

REZITATITONSWETTBEWERB 2018

Iskolánk német nemzetiségi osztályai a regionális német nemzetiségi szavalóverseny elődöntőjén vettek részt. A versenyen 31 tanuló mutatta be tudását. A következő eredmények születtek:

2018. március 15.

Modern kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben magában hordozott egy olyan jelképes jelentéstartalmat, mint a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzése. Ehhez a dátumhoz köthető korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, s hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra.

Herman Ottó Természetismereti verseny

2018. március 13-án került sor iskolánkban a Herman Ottó természetismereti verseny megrendezésére, több mint 70 tanuló mérte össze tudását. Eredményes szereplésükhöz gratulálunk a következő tanulóinknak:

3. osztály: I. hely: Veréb Bálint, II. hely: Mondok- Pálmay István Pál, III. hely: Kalocsai Sándor

4. osztály: I.hely: Kerli Zalán, II. hely Vécsi Panna, III. hely: Járai Zalán

5. osztály: I.hely: Rendes Réka

6. osztály: I. hely: Sáfrányos Soma-Gergely Emőke

Felkészítő tanárok: Gergely Jánosné, Kerli-Hutka Renáta, Pócsik Zsuzsa