Monthly Archives: július 2018

ÉLMÉNY TANULNI a Kazinczy Iskolásoknak

Az EFOP-3.3.5-17-2017-00018 „Iskolai Közösségi Program megvalósítása a Sárospataki Tankerületi Központ iskoláiban”

pályázat keretein belül a Kazinczy Ferenc Általános Iskola 45 tanulója Parádfürdőn 6 napos bentlakásos  programon vett részt. Fő témánk: a környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás megismertetése és elsajátíttatása volt a 3. osztályos gyerekekkel. A helyszín, a programok változatossága, az időbeosztás miatt egyáltalán nem érezhették a gyerekek, hogy tanórán vannak. Kötetlen beszélgetések során bátran mondták el véleményüket a természetről, a környezetvédelemről, hogy mi okoz nekik örömet, miért szomorúak. Saját kezükkel, lábukkal formázták meg a felszíni formákat, fedezték fel környezetünk szépségeit, gyűjtöttek „kincseket”. A fűben heverészve, nagyítóval mászkálva, belekukucskálva a mikroszkópba új ismeretekhez jutottak. A közös kacagások, a kötélhúzás, az éjszakai túra, a patakban mászkálás felejthetetlen élmény lett minden résztvevő számára.

Pásztorné Dóri Mónika
programtervező, kísérő