Október 6. – az aradi vértanúk napja

Magyarország az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot egy polgári jellegű, modern, a feudalizmust felszámoló és a Habsburg Birodalmon belül nagy önállósággal bíró új ország megteremtéséért vívta. Bár a szabadságharc 1849 tavaszán még nagy magyar győzelmeket hozott, Ferenc József császár fő szövetségesétől Oroszországtól kért segítséget és elérte a fordulatot. A hatalmas cári haderő eltiporta a több mint egy éve folyó harcokban kivérzett magyar seregeket.

1849 október 6 –án a majdnem egy éven át tartó szabadságharc befejezését követően az ifjú Ferenc József császár súlyos büntetés kiszabásával akarta megüzenni a magyaroknak: birodalmában nem tűri a lázadást. A császár tizenhárom magyar honvédtábornokot ítéltetett halálra, mindegyiküket nyilvános és megszégyenítő kivégzéssel sújtva.

A halálra ítéltek mindannyian ugyanazon ügyért harcoltak: a magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért.

A szabadságharc során több ezer magyar katona halt meg. Az ő emlékükre intézményünk 5.b és 7.b osztályos tanulói színvonalas műsorral mutatták be az akkor történteket, s a méltó megemlékezésen lerótták tiszteletüket az akkori szabadságért harcoló elesett katonák előtt.

A megemlékezést követően Szőnyiné Takács Ágnes igazgatóhelyettes asszony az 5. osztályos tanulók számára a Nemzeti Hitvallást, a 8. osztályos tanulók számára pedig Magyarország Alaptörvényét adta át névre szólóan.

A műsort összeállította: Dr. Kötelesné Csehi Zsuzsa