2018. március 15.

Modern kori történelmünk során mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt 1848. március 15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben magában hordozott egy olyan jelképes jelentéstartalmat, mint a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzése. Ehhez a dátumhoz köthető korszaknak köszönhetjük gyönyörű himnuszunk keletkezését, zászlónk piros-fehér-zöld színeinek hivatalossá válását, s hogy országunk fővárosa Pozsony helyett Budapest, hivatalos nyelve pedig a latin helyett a magyar lett. Büszkének kell lennünk tehát erre a napra.

Ma, mikor nemzetünk újra a fejlődés útját keresi, egy válságokkal, viszontagságokkal teli korban, ennek a napnak az emléke nagyon fontos tanulságokkal töltheti fel ünneplésünket. Egyúttal irányt mutat számunkra és reményt nyújt szívünknek.

Ez okból kifolyólag nagy megtiszteltetés volt iskolánk számára, hogy a városi ünnepségen tanulóink eleveníthették fel a kora történelmi eseményeket. A diákok felkészítői: Váradi Viola, Kissné Kerékgyártó Hajnalka, Schweitzer Tamás pedagógusok.