Pedagógusok

Kazinczy Ferenc Általános Iskola

  Bardi Miklós biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár, vállalkozási menedzsment szakértő,
  Benkőné Tóth Edina Enikő általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel,
  Branyiczki Andrásné biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár,
  Brőszth Eleonóra általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel,
  Danyi Dóra Tímea általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, fejlesztőpedagógus,
  Deutsch Eszter általános iskolai tanító,
  Dudás Lászlóné nemzetiségi (német) tanító, általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel,
   Feketéné Prokop Dorottya általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen,
  Gergely Jánosné biológia szakos tanár, általános iskolai tanító közművelődés szakkollégiumi képzéssel,
  Kadukné Szabó Tünde általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel,
   Kánya Tamás általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító informatika műveltségi területen,
   Kardos Dezsőné általános iskolai tanító ének speciális kollégiummal,
   Kerli-Hutka Renáta biológia szakos tanár, anglisztika alapszakos bölcsész (angol), kémia szakos tanár,
   Kesztyűs Kitti okleveles vizuális- és környezetkultúra-tanár, rajz szakos tanár, vizuális kommunikáció szakos tanár,
   Kissné Kerékgyártó Hajnalka Erzsébet matematika szakos tanár, kémia szakos tanár, ének-zenetanár, okleveles kémiatanár,
   Kozmáné Dudás Éva általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, fejlesztőpedagógus,
   Kőrösiné Báncsiki Beáta Teréz általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzéssel,
   Dr. Kötelesné Csehi Zsuzsanna Judit magyar szakos tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár,
   Maszkály Orsolya általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen,
   Mondok-Pálmay Mária-Melinda Tünde angol nyelv és irodalom szakos tanár,
   Naár János okleveles informatikatanár, a pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára, okleveles informatikus könyvtáros, általános iskolai tanító informatika műveltségi területen, informatikus könyvtáros,
   Narobe Vilmosné orosz szakos tanár, történelem szakos tanár, magyar nyelv és irodalom szakos tanár, francia nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus,
   Pásztorné Dóri Mónika általános iskolai tanító,
   Pócsik Zsuzsanna angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító, általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen, általános iskolai tanító informatika műveltségi területen,
   Polgár Ferencné általános iskolai tanító,
   Polyák Csilla általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzéssel, fejlesztőpedagógus,
   Pribojszki Mihály biológia szakos tanár, gyógytestnevelő, testnevelés szakos tanár,
   Schweitzer Tamás Zsolt táncpedagógus, okleveles tánctanár (társastánc),
   Szabó László Levente általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel,
   Szabóné Jancsurák Rozália rajz szakos tanár, általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel,
   Szamosvölgyi Péter általános iskolai tanító,
   Szerényi-KákóczkyCsilla nemzetiségi (német) tanító, általános iskolai tanító,
   Szőnyiné Takács Ágnes az inkluzív nevelés okleveles tanára, angol szakos nyelvtanár, általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel,
   Tarrné Varga Erzsébet történelem szakos tanár, német nyelv és irodalom szakos tanár,
   Terjékné Ungvári Szilvia általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel,
   Titkó Róbertné általános iskolai tanító természetismeret műveltségi területen,
   Váradi Viola magyar nyelv és irodalom szakos tanár, angol szakos nyelvtanár, orosz szakos tanár,

 

Esze Tamás Tagintézmény
   Anda Mónika általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen,
   Andu Kosztyu Zsuzsanna általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, fejlesztőpedagógus,
   Bardiné Báder Gyöngyi testnevelés szakos tanár, orosz szakos általános iskolai tanár,
   Borosné Deák Beáta Brigitta történelem szakos tanár, okleveles némettanár, főiskolai szintű német szakos tanár,
   Csökölyné Gegő Zsuzsanna magyar szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító orosz nyelv szakkollégiumi képzéssel,
   Dudás Zsófia általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen, fejlesztőpedagógus,
   Durányikné Bonta Beáta általános iskolai tanító számítástechnika szakkollégiumi képzéssel,
   Farkasné Orosz Emőke Zsuzsanna általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel,
   Fridrichné Almási Andrea földrajz szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel,
   Karajzné Tőzsér Katalin Judit angol szakos nyelvtanár, általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel,
   Kardos Krisztina magyar nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító angol műveltségi területen, okleveles tehetségfejlesztő tanár,
   Kardos Szabolcs biológia szakos tanár, testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár, testnevelés szakos tanár,
   Kazup Attiláné technika szakos általános iskolai tanár, általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel,
   Keresztesné Budai Ilona matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos tanár,
   Dr. Klamancsek Györgyné általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel,
   Kovácsné Scholler Ilona orosz szakos általános iskolai tanár, német szakos nyelvtanár, pedagógia szakos általános iskolai tanár,
   Licskó Judit okleveles angoltanár,
   Lukácsné Halász Gabriella általános iskolai tanító informatika műveltségi területen,
   Mészáros Csaba földrajz szakos tanár, általános iskolai tanító informatika műveltségi területen,
   Nagy Istvánné általános iskolai tanító úttörővezetés speciális kollégiummal ,
   Oroszné Váradi Ildikó általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel,
   Pasztorniczkyné Bodrogi Katalin általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel,
   Polincsár Róbert Ákos testnevelés szakos tanár, általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel,
   Sarkadi Katalin általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel,
   Vajda Ágnes fizika szakos tanár, matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos tanár, okleveles matematikatanár,
   Vitányi Anita általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen,

Jókai Mór Tagintézmény

  Abledáné Kurucz Ágnes Katalin általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel,
  Bacsóné Hegedűs Sarolta tehetségfejlesztési szakértő, általános iskolai tanító napközi otthoni és egész napos iskolai nevelés szakkollégiumi képzéssel,
  Bálint Attila István biológia szakos tanár, mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos általános iskolai tanár,
  Belföldiné Horváth Erzsébet általános iskolai tanító,
  Besenyődiné Árva Ágnes általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen,
  Bubnóné Cséplős Edit általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel,
  Budavári Csaba általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel, testnevelés szakos tanár,
  Demján Ferenc általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen,
  Demján Ferenc László történelem szakos tanár, ének-zenetanár,
  Dudás Jánosné általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel,
  Farkasné Frankó Zsuzsanna általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel,
  Hegedűsné Rimán Tünde angol szakos nyelvtanár, általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen,
  Horváthné Cábóczky Andrea matematika szakos tanár, kémia szakos tanár,
  Markos Györgyné földrajz szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, testnevelés szakos tanár, okleveles földrajztanár,
  Marosi Ágnes általános iskolai tanító idegen nyelv szakképesítéssel,
  Matusz Gyöngyi általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus,
  Mizsák Judit matematika szakos tanár, fizika szakos tanár,
  Molnár Krisztina általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen,
  Nyitrainé Tóth Anikó általános iskolai tanító, óvónő,
  Schneiderné Tóth Ildikó általános iskolai tanító technika, életvitel és háztartástan műveltségi területen,
  Szőnyi István László testnevelés szakos tanár, általános iskolai tanító, az inkluzív nevelés okleveles tanára,
  Varga Ildikó rajz szakos tanár, általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel,
  Vargáné Bártfay Lenke általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel,
  Varknal Györgyné általános iskolai tanító,

Mikóházi Lőrincze Lajos Általános Iskola

  Emri Béla Jánosné általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító technika szakkollégiumi képzéssel,
  Emri Gábor matematika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, földrajz szakos tanár,
  Emri Gáborné földrajz szakos tanár, könyvtáros,
  Kovács Zsuzsanna angol nyelv és irodalom szakos tanár, okleveles angoltanár, általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen,
  Novák Jánosné magyar nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel,
  Saláta Józsefné általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel,
  Szabó Istvánné ének-zenetanár, általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító pedagógia szakkollégiumi képzéssel,
  Szabóné Sáfrányos Ilona Tünde matematika szakos tanár, testnevelés szakos tanár, okleveles matematikatanár,
  Szombatiné Emri Krisztina általános iskolai tanító,
  Timkóné Szabó Eszter Mária történelem szakos tanár, okleveles történelemtanár, általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen,
  Varga Andrásné történelem szakos tanár, orosz szakos tanár,