Karlsdorf

Iskolánk német szakkörének tagjai  2017 szeptemberében felkeresték a német nemzetiségi városrészt, Károlyfalvát/Karlsdorf-ot. Első utunk a katolikus templom kertjébe vezetett, ahol  a Németországból, Baden-Württemberg tartomány Denkingen településéből származó követ tekintettük meg. Ezt a követ arról a környékről hozták, ahonnan a falut alapító 12 német családnak jelentős része származott. Majd Karajz Margit sekrestyés mutatta be a templomot, történetét, az itteni szokásokról mesélt. Felkerestük a falu legrégebbi házait. Az egyik régi ház belső berendezéseit is megszemlélhettük, bepillantást nyerhettünk ezáltal a régi falusi életbe. A falu főutcáját járva kerestük a német feliratokat, és egy régi bolt falán fel is fedeztünk egyet: „Lebensmittel, Stufi Presso” felirattal, továbbá a faluházon még látható a német és magyar zászló és a falu címere. Nagyon hangulatosak a főutcán található régi kutak, és egyre többen igyekeznek felújítani a régi portákat. A kirándulás jó alkalom volt arra, hogy amit a német népismeret tantárgy keretében Károlyfalváról tanulnak a gyerekek az órán, azt a valóságban is megtapasztalják.

Sátoraljaújhely, 2017. szeptember 19.

Dudás Lászlóné, német nemzetiségi tanító


Alsóregmecen járt a 2. a osztály napraforgó aratáson

Iskolánk 2.a osztályos tanulója Czók Gréta, akinek nagypapája, Fábián Imre mezőgazdasági vállalkozó meghívására az osztály részt vehetett egy délutáni napraforgó aratáson.

A tanulóknak nagy élmény volt közelről megszemlélni a hatalmas gépeket: kombájnokat, traktorokat.

Végig nézhették az aratást, a termény ürítését is. Bekukkanthattak a termény szárítóba is, ahol mindenki megtömhette zsebeit a finom napraforgómaggal.

Pásztorné Dóri Mónika, osztályfőnök

Nyári sporttábor- Kácsárd

Nyári sporttáborban, Kácsárdon volt iskolánkból 36 tanuló.

A jó hangulatban eltelt táborban különböző edzéseken vehettek rész a tanulók. Elsősorban labdajátékok: foci, kézilabda, tollaslabda, játékos sorversenyek, túrák, úszás, íjászat és lövészet területén fejlődhettek a diákok.

A tábortűznél mindenki azt mondta, hogy „Jövőre ugyanitt találkozunk!”

Pásztorné Dóri Mónika, táborvezető

Tanévkezdés

Kedves Szülők, Gyerekek!

A vakáció pihentető napjai után, ismét elérkezett az ősz, a tanévkezdés ideje. A tanévnyitó ünnepélyre szeptember 1-én 8:00-kor kerül sor az intézmény udvarán.

Ezt követően két osztályfőnöki órán ismerhetik meg a 2017/2018 tanév rendjét, a teendőket, s megkapják tankönyveiket. Ezután már megszokottan az órarend szerinti órák következnek.

Tájékoztatjuk a Szülőket, hogy a pénteki napra kért étkezést a gyermek reggel jelezze. Ezen a napon kiadásra kerül egy nyilatkozat, amelyen a tanévre lenyilatkozni szükséges a gyermeke étkezését. A nyilatkozat leadási határideje: 2017. szeptember 4. (Ameddig a nyilatkozat nem kerül vissza, addig a pénteken lejelentett adatok szerint kapja a gyermeke az étkezést!)

Célnyelvi mérés eredményei

A célnyelvi mérést a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. §-a írja elő a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolák számára.

Évfolyamonként különböző a mérés időbeosztása, a részleteket az alábbi táblázat tartalmazza.

Feladat típusa 6. évf.
minden nyelv (kivéve kínai)
6. évf.
kínai nyelv
8. évf.
minden nyelv (kivéve kínai)
8. évf.
kínai nyelv
Hallott szöveg értése 30 perc 25 perc 30 perc 40 perc
Olvasott szöveg értése 30 perc 25 perc 30 perc 30 perc
Íráskészség 30 perc 30 perc 15 perc

A 2016/2017-es tanévben a következő eredménnyel zárult intézményünkben a mérés:

6. osztály átlag (A2 szint): 77%

8. osztály átlag (B1 szint): 79%

Szaktárgyi rajzverseny

Miklós Bíbor 5.a osztályos tanuló a szaktárgyi rajzverseny megyei döntőjén szobrászat kategóriában II. helyezést ért el. A díjat ünnepélyes keretek között Miskolcon, az Avasi Gimnázium dísztermében 2017 június 8-án vette át.