Iskolai beiratkozás – információk

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,
 • vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 • A beiratkozás második szakaszában április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:
 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első/második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére

 • a Kazinczy Ferenc Általános Iskola székhelyintézménye nem rendelkezik körzettel, ezért a beiratkozás folyamatának ügyintézésére az első szakaszban van lehetőség az alábbi osztályokba:
  • a) sportiskolai-magyar-angol két tanítási nyelvű osztály
  • b) nyelvoktató német nemzetiségi osztály
 • az Esze T. Tagintézmény, a Jókai M. Tagintézmény és a Mikóházi Lőrincze L. Tagintézmény körzettel rendelkező intézmények, ezért a beiratkozás folyamatának ügyintézésére a második szakaszban van lehetőség

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség az intézményvezetővel és a tagintézmény-vezetővel történő előzetes telefonos egyeztetés után.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.


Körzethatárok – Tagintézményenként

Jókai Mór Tagintézmény

Sátoraljaújhely:
700 éves tér, Achim András utca, Ady Endre utca, Akácos utca, Alsózsólyomka utca, Arany János utca, Avar utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Balassi Bálint utca, Balázs Kálmán utca, Balázsházy u. Bányihegy, Barátszer utca, Báthory utca, Batsányi János utca, Bem utca, Benczúr Gyula utca, Berecki híd, Bethlen Gábor utca, Bezerédi utca, Bocskai utca, Boronkai utca, Borsi utca, Borsos sétány, Budai Nagy Antal utca, Csalogány utca, Csillag köz, Csokonai utca, Deák utca, Diána utca, Dobó utca, Dózsa György utca, Dörzsik utca, Epreskert utca, Erdős Imre utca, Felsőzsólyomka utca, Fürdő utca, Gizella utca, Hajnal utca, Harkály utca, Harmat utca, Hársfa utca, Hecske utca, Hegy utca, Hegyalja utca, Hősök tere, Hunyadi utca, Illyés Gyula utca, Iskola utca, Járóka Sándor utca, Jávor utca, Jókai utca, József Attila utca, Károlyfalva, Károlyi Mihály utca, Kazinczy utca, Kerek utca, Kinizsi utca, Korányi Frigyes utca, Kossuth Lajos tér, Kossuth Lajos utca, Kökény utca, Kölcsey utca, Köztársaság utca 25-40. és 41-50. és 1-24 és 51- , Krúdy Gyula utca, Lakatos utca, Lehel utca, Liget tér, Lónyai u., Magyar Kálvária köz, Májuskút utca, Malom utca, Mártírok útja, Meder utca, Mikszáth Kálmán utca, Móricz Zsigmond utca, Munkácsy utca, Munkás utca, Nagy Sándor József utca, Nefelejcs utca, Ősz utca, Pacsirta utca, Pázsit utca, Petősi u., Piac tér, Pince köz, Pipa utca, Posta-köz, Rákóczi u. 21-, Révész utca, Rigó utca, Rozmaring út, Rózsa utca, Rudabányácska, Seregély utca, Szárhegy, Széchenyi tér, Széphalom, Sziget utca, Szinház köz, Szív utca, Szőlő utca, Táncsics tér, Thaly Kálmán utca, Tokaji Ferenc utca, Tompa u., Torzsás utca, Tőke sor, Új utca, Ungvári pinceköz, V. István király sétány, Vasvári Pál utca, Veresföld út, Viola utca 4., Virág utca, Völgy utca, Vörösmarty utca, Wesselényi utca, Zrínyi utca

Esze Tamás Tagintézmény

Alsóbercki

Sátoraljaújhely:
Alsóesztáva, Aradi utca, Árpád utca, Bajza utca, Batthány utca, Bercsényi utca, Berecki utca, Bihari utca, Boda dűlő, Bordog út, Boglyoska utca, Boruth Elemér utca, Cserjés sor, Dohány utca, Dókus utca, Esze Tamás utca, Fasor utca, Fecske utca, Fejes István utca, Feketehegy, Felsőesztáva, Honvéd utca, Ipartelep, Jelenek utca, Jósika utca, Katona Dénes utca, Kertész utca, Kiscepre, Kisfaludy utca, Kopaszka utca, Köves utca, Köveshegy, Lajos köz, Losárdi Zsuzsanna utca, Madách tér, Martinovics utca, Mező utca, Molnár Borbála utca, Némahegy, Oremus utca, Pajtás utca, Partizán utca, Pataki utca, Pincék völgye, Pipacs utca, Popelyás utca, Rákóczi utca 1-20., Stuller Antal utca, Szeder utca, Szög utca, Szüret utca, Thoroczkai utca, Thököly utca, Török utca, Vár hegy, Vasvári utca 35-, Víg utca, Viola utca 2., 3., 5., 7., Zarándok utca, Sátor utca, Dózsa György utca

Mikóházi Lőrincze Lajos Általános Iskola

Alsóregmec
Felsőregmec
Mikóháza
Vílyvitány

Figyelem!

Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel a Városi Sportcsarnokot és Városi Uszodát határozatlan időre bezártuk!

A kapcsolódó szolgáltatások (terembérlés, benne lévő üzletek nyitva tartása…) is felfüggesztésre kerültek!

Március 15.

A már kihirdetett veszélyhelyzet keretében a kormány rendkívüli intézkedéseket rendelt el az immár világjárvánnyá nyilvánított koronavírus-járvány megelőzésére, a magyar emberek egészségének és életének megóvása érdekében. Ennek értelmében „tilos megtartani azt a rendezvényt, amelynek létszáma zárthelyen 100 főnél több”.

A rendelet figyelembevételével iskolánk rendhagyó módon tartotta meg az 1848/49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére megrendezett megemlékezést: Az ünnepi műsor videóra rögzítésével az osztályok saját közösségükben és tantermükben tekinthették meg társaik produkcióját, majd az osztályfőnökök irányításával beszélgethettek az eseményekről.

Ezúton mondunk köszönetet a műsor szereplőinek, az 5. a és b osztály tanulóinak, valamint felkészítő tanáruknak, Kardos Krisztinának a színvonalas műsor előadásáért.

Köszönjük a technikai megoldást Naár Jánosnak és Sipos Attilának.

Kiszebáb égetés 2020

2020.02.25-én (kedden) farsang farkán az iskolánkban a gyermekek és pedagógusok örömére sor került a kiszebáb égetésére. A gyermekek verssel készültek és hangos zajkeltéssel végleg elűzték a telet.