Kazinczy-hét

Kazinczy Ferenc születésének 258. évfordulója tiszteletére több programot is szerveztünk az iskolában.

Október 24-én kerültek megrendezésre az évfolyamonkéni versenyek:

Összesen 104 kisdiák mérte össze tudását, ügyességét, bátorságát.

  • 1. osztályosok szép őszi versek elszavalásával bűvölték el a zsűrit
  • 2. osztályosok szépírásukat mutatták meg
  • 3. évfolyamon hangos, kifejező olvasás volt a feladat
  • 4. osztályosok párosan oldottak meg nyelvi fejtörőket, anyanyelvi feladványokat

Versíró versenyt is hirdettünk 3. és 4. osztályosoknak. Összesen 38 csodálatos őszi gyermekvers érkezett be.

Október 25-én az alsó tagozatos osztályok Széphalomba, a Kazinczy kertbe látogattak, ahol elhelyezték virágaikat iskolánk névadójának sírjánál.

Leglelkesebbek a 3. a osztályosok voltak, akik Szilvi és Tündi nénivel, visszafele gyalog jöttek azon az úton, amelyet Kazinczy is megtett nap mint nap, amikor a Levéltárba járt be Széphalomból Újhelybe dolgozni.

Martinstag

A német nemzetiségi osztályok 2017. november 10-én tartották meg a hagyományos Márton-napot. A tanulók lelkesen készítették a lámpásokat erre a napra, tanulták a német dalokat, ismerkedtek Szent Márton történetével. A kisebbek Szent Márton köpönyegosztó legendájával kapcsolatos rajzokat színeztek és libát formázó díszeket készítettek, ami a szent püspökké avatásának módjára emlékeztet.  Minden osztály igyekezett a tantermet és az iskola falait hangulatossá varázsolni erre a napra. A várva-várt napon az ebédlő megtelt a tanulókkal, szüleikkel és a leendő kisiskolásokkal.

Az október 23-i nemzeti ünnep tiszteletére megrendezett műsor a Kazinczy Iskolában

,,Az élet legszebb pillanatait nem lehet pénzért megvenni, sem szavakkal körülírni. Csak átélni lehet őket, és megőrizni a szívünkben.”
(Ismeretlen szerző)

Ki szívét osztja szét címmel a 8.a osztály tanulói irodalmi-történelmi összeállítással készültek, a múlt üzenetéhez híven,felelevenítve az 1956. október 23-a és november 4-e között Magyarországon történteket. Nem könnyű általános iskolásként megérteni ezeket az eseményeket: a szovjet megszállást, az erőszakot, a zsarnokságot, az igazságtalanságot, melynek következményeként elemi erővel tört felszínre a szabadságvágy, majd a béke és harmónia iránti törekvés.

A Fővárosi Nagycirkuszban jártunk

Iskolánkból 26 tanuló vett részt egynapos budapesti kiránduláson október 11-én.

Az előző tanévben nyújtott kitűnő tanulmányi eredményért jutalomból cirkuszi belépőjegyet kaptak mindannyian. Ámulva nézték a Ludas Matyi című előadást. Szikrázó napsütésben sétáltunk a Hősök terén, csodálva a hatalmas szobrokat. A múzeumlátogatás során a lovakról tudtak meg sok újdonságot.

Élményekkel gazdagon tértek haza a fővárosból diákjaink.

Könyvtári foglalkozás a népmese napján

Benedek Elek születésének évfordulóján, a népmese napján könyvtári foglalkozáson vettek részt az 1.a és 1.b osztályos tanulók. Célunk a népmese, az olvasás megszerettetése volt a legkisebbekkel.

A kisdiákok lelkesen hallgatták a 4. osztályos Fényes Miranda meséjét, vettek részt az interaktív foglalkozáson.

Szervezők:

Danyi Dóra – könyvtáros

Pásztorné Dóri Mónika – munkaközösség vezető

Október 6. – az aradi vértanúk napja

Magyarország az 1848/49-es forradalmat és szabadságharcot egy polgári jellegű, modern, a feudalizmust felszámoló és a Habsburg Birodalmon belül nagy önállósággal bíró új ország megteremtéséért vívta. Bár a szabadságharc 1849 tavaszán még nagy magyar győzelmeket hozott, Ferenc József császár fő szövetségesétől Oroszországtól kért segítséget és elérte a fordulatot. A hatalmas cári haderő eltiporta a több mint egy éve folyó harcokban kivérzett magyar seregeket.

1849 október 6 –án a majdnem egy éven át tartó szabadságharc befejezését követően az ifjú Ferenc József császár súlyos büntetés kiszabásával akarta megüzenni a magyaroknak: birodalmában nem tűri a lázadást. A császár tizenhárom magyar honvédtábornokot ítéltetett halálra, mindegyiküket nyilvános és megszégyenítő kivégzéssel sújtva.

A halálra ítéltek mindannyian ugyanazon ügyért harcoltak: a magyar szabadságért és a magyar haza megújulásáért.

A szabadságharc során több ezer magyar katona halt meg. Az ő emlékükre intézményünk 5.b és 7.b osztályos tanulói színvonalas műsorral mutatták be az akkor történteket, s a méltó megemlékezésen lerótták tiszteletüket az akkori szabadságért harcoló elesett katonák előtt.

A megemlékezést követően Szőnyiné Takács Ágnes igazgatóhelyettes asszony az 5. osztályos tanulók számára a Nemzeti Hitvallást, a 8. osztályos tanulók számára pedig Magyarország Alaptörvényét adta át névre szólóan.

A műsort összeállította: Dr. Kötelesné Csehi Zsuzsa