november 2017

Month

Kazinczy-hét

Kazinczy Ferenc születésének 258. évfordulója tiszteletére több programot is szerveztünk az iskolában. Október 24-én kerültek megrendezésre az évfolyamonkéni versenyek: Összesen 104 kisdiák mérte össze tudását, ügyességét, bátorságát. 1. osztályosok szép őszi versek elszavalásával bűvölték el a zsűrit 2. osztályosok szépírásukat mutatták meg 3. évfolyamon hangos, kifejező olvasás volt a feladat 4. osztályosok párosan oldottak meg...
Read More

Martinstag

A német nemzetiségi osztályok 2017. november 10-én tartották meg a hagyományos Márton-napot. A tanulók lelkesen készítették a lámpásokat erre a napra, tanulták a német dalokat, ismerkedtek Szent Márton történetével. A kisebbek Szent Márton köpönyegosztó legendájával kapcsolatos rajzokat színeztek és libát formázó díszeket készítettek, ami a szent püspökké avatásának módjára emlékeztet.  Minden osztály igyekezett a tantermet...
Read More