A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a Sárospataki Tankerületi Központ intézményeiben című
pályázat keretében 2021. 06. 28.-2021. 07.02. között iskolánk hatodikos és hetedikes tanulói
napközis táborban vehettek részt.

A tábor előkészületei nagyon korán hamarabb megkezdődtek. Szerveztük a gyerekek létszámát és a
dokumentáció elkészítése is hetekkel hamarabb folyamatban volt. Megterveztük a programokat és
körültekintően összeállítottuk a feladatokat, játékokat és a kötelező elemeket is beépítettük. A
megadott pénzügyi keretből a programokhoz hozzárendelve állítottuk össze az eszközigényt. Külön
figyelmet fordítottunk az aktuális járványügyi intézkedésekre is.

Első nap: Pedagógusként izgalommal és lelkesen vártuk a hét megnyitását. Örömmel
vettük, hogy lelkesedésünk a gyerekekre is átragadt és teljes létszámban indulhatott a tábor. Mivel
sok hátrányos helyzetű gyerek szerepel a névsorunkban, ezért minden reggelt napindító
beszélgetéssel kezdtünk. Ilyenkor tisztáztuk az aznapi feladatokat és programokat, és külön figyelmet
fordítottunk arra, hogy mindenki elmondhassa, hogy milyen érzésekkel, milyen lelki állapotban
érkezett a táborba. Ez egy olyan értékes alkalom volt a gyerekek számára, amikor érzelmi
intelligenciájuk fejlődhetett és gyakorolhatták azokat a szociális készségeket, amelyekre a nap
további részében is szükségük volt. Az AZÉRTKE Egyesület érdekes és interaktív előadása volt az első
kötelező programunk, amelyen sok érdekes információt tudhattunk meg a környezetünkben élő
növényekről és állatokról. A nap további részében a gyerekek együttműködési és kommunikációs
készségeit fejlesztettük, különböző egyéni és csoportos játékokkal. Ezek mind hozzájárultak önmaguk
és egymás megismeréséhez és elfogadásához, és helyes énképük kialakításához. Különböző
ráhangoló és csapatépítő játékokkal erősítettük problémamegoldó készségüket és kreativitásukat. A
nap végén felkészítettük a gyerekeket a másnapi kimozdulós programra és helyszínére.

06.29. Második nap: Mindenki izgalommal várta ezt a napot. Zökkenőmentesen és időben
érkezett az autóbusz és megkaptuk a bőséges úticsomagot is. A Miskolci Zoo – Állatkert volt az első
állomás, ahol örömmel tapasztaltuk, hogy a hátrányos helyzetű tanulók milyen csodálkozva fogadták
a számukra egyébként el nem érhető helyszínt és élményeket. Második állomásunk a Szent István
Cseppkőbarlang volt, ami szintén felejthetetlen pillanatokat szerzett tanulóinknak. Senki sem sajnálta
az utazás fáradalmait és mindannyian lelkesen mesélték mi minden történt velük- egy szuper napot
tudhattunk magunk mögött.

06.30. Harmadik nap: A szerdai napunk a napindító beszélgetés után a Szegedi Látványszínház
előadásával indult. Rövid meserészlettel a környezettudatosság, felelősségtudatos magatartás, a
helyes táplálkozás, egészséges életmód, rendeszeres mozgás fontosságára hívták fel a figyelmet.
Megismerkedtünk különböző személyiségtesztekkel (pl. Jung, Myers-Briggs, Gardner) illetve
erősségek/gyengeségek feltérképezését szolgáló listákkal – a gyerekek életkorához igazítva. A
gyerekek megismerkedtek a nonverbális kommunikáció alapjaival. Mit és hogyan tudunk kifejezni a
testünkkel, szavak nélkül is? Nagyon élvezték a játékot és hamar felszabadultak. Újraélesztési
bemutatót tartott iskolánk képzett egészségtan tanára. Tanultak a gyerekek a balesetmegelőzés
alapjairól, gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedési ismereteik bővültek. Tanultak az
elsősegélynyújtási és a baleset esetén szükséges teendőkről és a veszély esetén hívandó
telefonszámokról. A délután folyamán a Lavotta János Zeneiskolai tanárai hangszerbemutatót
tartottak nekünk. Felkeltették érdeklődésüket a zene iránt. Ezután makket-készítéssel folytattuk.
Magyarország ikonikus épületeit helyeztük el a térképén. Ezzel fejlesztettük épített kultúránkkal
összefüggő földrajzi ismereteiket és erősítettük nemzeti identitásuk.
07.01. Negyedik nap: A mai napunk is a napindító programunkkal indult, mely a reggel
elmaradhatatlan részévé vált. Igyekeztünk személyre szabottan alakítani a reggeleket, hogy minden
tanuló elmondhassa, megoszthassa tapasztalatait.
Napunk következő részében az emberi szervek szervrendszerek témájába kalauzoltuk el a tanulókat,
hogy elmélyítsék ismereteiket az emberi szervekről, szervrendszerekről, azok működéséről. Ezt
követően az alapvető egészségügyi ismeretek tisztázása, a bemelegítés és nyújtás szerepe,
pulzusmérés volt a cél. A mozgáskoordinációra fektettük a hangsúlyt, hogy ügyességük, koordinációs
képességük, figyelmük fejlődjön. Tanulják meg a folyamatos szabálykövetést. Fontos volt számunkra,
hogy a nap egészét átölelő sport és egészség témakörre fektessük a hangsúlyt. Szerveztünk sok – sok
versenyfeladatok, melyben bővítettük a sporttal és egészséggel kapcsolatos ismereteiket. Ezáltal
fejlődött ön- és társismeretük, mozgáskoordinációjuk, erőnlétük, állóképességük. A
készségfejlesztésre és gondoltunk, mely által a motorikus, gondolkodási és együttműködési
képességük, valamint konfliktuskezelési képességük és kreativitásuk fejlődött.
2021.07.02.Ötödik nap Utolsó napunkon, utolsó napindító délelőttünkön összegeztük az elmúlt hét
pozitívumait, tapasztalatait, mindenki elmondhatta, hogy érezte magát és mit csinált volna másként.
A gyerekek beszámoltak, hogy mit tanultak magukról, önmagukról, hogyan ismerték meg egymást.
Sokan szembesültek gyengeségeikkel és erőségeikkel is.
A SUSI közreműködése által sok logikát, gondolkodást és ügyességet igénylő játékot próbáltunk ki,
melyek által fejlődött az önismeretük, feltérképezték képességeiket, vágyaikat, erőforrásaikat. Az
ütős labdajátékokon keresztül fejlődött mozgáskoordinációjuk, erőnlétük, együttműködésük. A
játékokban szabálykövető magatartást, sportszerűséget tanulhattak. A sikert, kudarcot, győzelmet,
vereséget életkoruknak megfelelően, helyesen kezelték.
A Sárospataki Amatőr Művészekért Alapítvány táncosai aktív mozgásra késztették a tanulókat, és
közben észrevétlenül egyszerű tánclépésekkel és különböző táncfajtákkal ismerkedtünk meg. Népi
játékokkal zárult a délelőtt. A délután zárásaként először az önismereti térképpel ébresztettük fel a
gyermekben lévő értékes tulajdonságaikat. Megismerték önmaguk és társaik értékeit és gyengeségeit
is.
Összegeztük és értékeltük a hét történéseit. A gyerekek elmondták érzéseiket és a pókháló játékkal
saját gondolataikkal egészítették ki a következő mondatokat: „Azt köszönöm nektek, hogy…..Azt
tanultam a héten, hogy….”
Bátran állíthatjuk, hogy gyermekeink egy tartalmas és élmenyekben gazdag héten vehettek részt a
Sárospataki Tankerületnek köszönhetően.