Kedves Szülők!

A Kormány a 2021. évi ballagási rendezvények megtartását rendeletben (250/2021. /V.17./ Korm. rendelet) szabályozta.

A Kazinczy Ferenc Általános Iskola is csak a fenti rendelet betartásával tudja megrendezni az idei nyolcadikosok ballagási ünnepségét. Ennek értelmében kérem, vegyék figyelembe az alábbiakat:

 • A ballagási rendezvényen a ballagó tanuló által meghívott személyek életkortól, ill. koronavírus elleni védettségtől függetlenül szabadtéren részt vehetnek, azonban az oktatási intézmény ZÁRT részeiben NEM tartózkodhatnak.
 • A ballagás helyszíne:
  • jó idő esetén: az iskola nagy udvara, ahova a meghívottak az iskola gazdasági udvara (konyha) felől érkezhetnek, az iskola épületén keresztül átjárni TILOS!
  • rossz idő esetén: a ballagási ünnepség zárt részen, az iskola valamely belső, helyiségében kerül megrendezésre, ezért a ballagó tanuló által meghívott személyek ott NEM tartózkodhatnak
 • Az egy ballagó által meghívható, az intézmény területén lévő szabadtéren zajló ünnepségre beléptethető meghívottak számát az alábbiakban állapítom meg:
  • Ballagó diákonként a saját családjában együtt élő 18 éven aluli családtagok + 4 fő
  • Kérem, az osztályfőnököknek jelezzék június 10-ig (csütörtökig), egy családból hány darab belépő jegyet biztosítsunk.
 • További szabályok:
  • Az udvaron a meghívottak kizárólag az arra kijelölt részeken tartózkodhatnak.
  • A virágok, ajándékok átadása sem a vonulás, sem az ünnepség ideje alatt nem engedélyezett, egyébként is 1-1 szál virággal vonulnak majd diákjaink. Kérem, ezért a ballagási ünnepséget követően kerítsenek erre alkalmat.
  • Kérem, ne kíséreljék meg az intézmény épületébe való bejutást, minden bejáratnál ellenőrzés lesz.
  • A meghívottak maszkot olyan módon kötelesek viselni, hogy az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. A maszkviselés alól kivételt képez:
   • a hatodik életévét be nem töltött kiskorú,
   • az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, ill. az autizmus spektrumzavarral élő személy.

A fenti szabályok betartásával bízom a rendezvény sikerében.

                                                                                                                                                            

 Szőnyi István sk.
 intézményvezető