TÁMOP 3.1.7-11/2
pályázat megvalósulása
a

Kazinczy Ferenc Általános Iskola,
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Esze Tamás Tagintézményében


 
   

A projekt keretében referenciaintézményünk felkészítését és integrálását tesszük előtérbe az országos referenciaintézményi hálózatba. A különböző képzések keretében pedagógusaink felkészültségét szeretnénk továbbfejleszteni, hogy megfeleljenek a mai kor elvárásainak és példaként szolgáljanak a térségben, az országban. A technikai eszközök használatát szeretnénk pontosítani, a megfelelő jártasság elérésére törekedve.

  Létszám Óraszám Jelleg
Képzések, felkészítések      
1. Részvétel továbbképzésen, amely felkészít a referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására 3 fő 15 Felkészítés
2. Részvétel továbbképzésen, amely a referencia-intézmény mintaértékű eljárásainak adaptációját támogató tevékenység módszertanát mutatja be 2 fő 30 Továbbképzés
3. Részvétel felkészítésen, amely az intézményközi, horizontális tanulás megszervezését segíti 3 fő 15 Felkészítés
4. Részvétel felkészítésen, amely a leendő referencia-intézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segíti elő 3 fő 15 Felkészítés
5. Választható képzés, amely a pályázatban érintett feladatellátási hely vezetőit készíti fel 1 fő 30 Továbbképzés
6.A Felkészülés felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására 0 fő 8 Felkészítés
6.B Gyakorlatvezető mentor-pedagógusok felkészítése 0 fő 60 Továbbképzés
7. Választható képzések, amelyek a referencia-intézmény pedagógusközösségét a többségük által nem gyakorolt modernizációs területtel ismertetik meg.  16 fő 30 Tantestületi
Szakértői, tanácsadói támogató szolgáltatások igénybevétele   10 óra  
Az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei   40 óra  
A referencia-intézményi szerepre való felkészüléshez szükséges fejlesztéseket irányító teamben végzett tevékenység   10 óra  
Referencia-intézményként való működés belső szabályainak kidolgozása   10 óra  
Belső - nevelőtestületi, munkaközösségi - szakmai műhelymunkában való részvétel   10 óra  
Eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a "Jó gyakorlat" átadására és e folyamat minőségbiztosítására   10 óra