4. nap Segesvár – Fehéregyháza

A nehézkes ébredés után a reggelit elfogyasztva Segesvár felé vettük utunkat. A buszból megfigyelhettük a vidéki élet jellegzetességeit és a domboldalon legelő juhnyájakat és tehén csordákat. Közben meghallgattuk a beszámolókat Segesvár történetéről, népességéről és a várról. Megérkezvén gyalog sétáltunk fel a várban lévő óvárosba. Az óratoronyban megtekintettük a múzeumot: láttunk orvosi eszközöket, gyönyörűen faragott bútorokat, ajtókat, valamint a céhes mesterek munkáit. A szűk lépcsőkön kapaszkodtunk fel a toronyba, s közben megfigyelhettük annak az óraszerkezetnek a működését, amely a mai napig mutatja a pontos időt. A toronyból szép kilátás nyílt a városra és a környező tájra.
Ezután a diáklépcső fokait másztuk meg, s meg is kellett számolni. Bizony kevesen adtak helyes választ. Felérve körbesétáltuk a Hegyi templomot és a Líceumot.

A városban elfogyasztott kiadós és finom ebéd után Fehéregyháza felé indultunk. Az út mellett található az a Petőfi emlékmű, mely a segesvári csata helyszínét jelzi. Itt egy 148-as dalt énekeltünk és elhelyeztük a megemlékezés koszorúját.

Ezután tértünk be Fehéregyházára. Először a Turulmadaras emlékműhöz sétáltunk, amely a csatában elesett névtelen hősöknek állít emléket. Elénekeltük a Magyarok világhimnuszát és nemzeti színű szalagot kötöttünk a talapzatra. Néhány lépésre tőle található Petőfi Sándor egész alakos szobra. Itt Olajos Alexandra elszavalta a költő Magyar vagyok című versét, majd koszorút helyezett el tiszteletünk jeléül. Kicsivel arrébb található Bem József szobra, melyre nemzeti szalagot kötöttünk. Ezután léptünk be a kicsi múzeumba, ahol Petőfi életét részletesen megismerhettük. Egy terepasztalon pedig a segesvári csata mozzanatait rekonstruálták, melyet a történelem szakos tanárnő el is magyarázott.

Visszaérkezvén még nagy feladat várt ránk Sóváradon: közös kultúr-estet tartottunk. A település lakói közül is sokan eljöttek. Először a helyi diákok szerepeltek, majd mi is bemutatkoztunk. Először Olajos Alexandrát hallhattuk újra, majd a 7.a Trianonhoz kapcsolódó antológiája következett, aztán Arnóczki Áron fuvolajátékában gyönyörködhettünk. A komoly műsor feloldásaként ismét a 7.a egy táncot adott elő.

Végezetül vacsorával egybekötött fergeteges bulival zártuk a napot