5. nap Marosvásárhely

Sajnos elérkezett a hazaindulás napja. A helyi diákok és tanáraik eljöttek elbúcsúzni. A kialakult kezdeti barátságok az internet segítségével reméljük folytatódni fognak, s bízunk a viszontlátás lehetőségében is.

Még az utolsó napra is maradt program: Marosvásárhely. A végére maradt diákok is megtarthatták kiselőadásaikat a város történelméről, nevezetességeiről és etnikai összetételéről.  Tanári ismertetésben hallhatták a diákok a közelmúlt véres eseményének történetét, mely békés tüntetésnek indult a magyar nyelv oktatásáért. A települést azóta mártír városnak nevezik.
Először a Kultúrpalotát látogattuk meg. Az épület ablakai, falai, tükörterme és hangversenyterme pazar látványt nyújtott. Ezután felkerestük Bolyai Farkas és János szobrát. A két híres matematikus nagyságát méltatva megkoszorúztuk a szobrot és elénekeltük a Székely himnuszt. Majd az emlékművet kerestük fel, melyet Bolyai János emlékére emeltek.

Rövid séta valamint az ebéd elfogyasztása után végképp búcsút intettünk Székelyföldnek és megkezdtük utunkat hazafelé. A buszból még az elénk táruló erdélyi városokat és a táj jellegzetességeit figyeltük meg.

Nagyon jól éreztük magunkat, s élményekkel, ismeretekkel gazdagon megrakodva tértünk haza.